Bordrolama Hizmetleri Danışmanlığı ile amaçlanan; şirketlerin bordrolama işlemlerini yapacak departmanı istihdam etme ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Bu şekilde ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.

Bordrolama Hizmetleri Danışmanlığı opsiyonel olarak, ücret artış sistemlerinin hazırlanması, çizelgelerin oluşturulması, raporlanması ve ilgili şirkete sunulması, tüm yasal süreçlerin sorumluluğunun bilinciyle gerekli raporlamaların yapılması gibi konularda destek vermektedir.

Bordrolama Hizmetleri Danışmanlığı almaya karar verdiğinizde, yürütülen aşamalar şöyledir;

- Mevcut çalışan personelin tüm bilgi girişlerinin yapılması,

- Çalışan özlük dosyalarının hazır hale getirilmesi,

- Personelin puantaj bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi,

- Ücret bordrolarının güncel mevzuat sistemine uygun halde oluşturulması,

- Personelin ücret ödeme işlemlerinin banka kanalı ile yürütülmesi,

- Düzenli aylık SGK periyodik işlemlerinin yapılması,

- Düzenli aylık İŞ-KUR periyodik işlemlerinin yapılması şeklindedir.

Bordrolama uzmanları, yaptıkları işlemlerin sonucu olarak; işverene, çalışanlara ve devlete karşı oldukça ciddi sorumluluklar taşıyor. Bu sorumluluğun bilincinde, kanunlara hâkim, doğru yorumlama yetisine sahip bordro uygulamacılarını bulmak ve bünyelerinde sürekli istihdam etmek, işverenler ve yöneticiler açısından her zaman pek mümkün olamıyor.

Bordrolama hizmetlerinin dışarıdan sağlanmasıyla; agi, yıllık izin, prim, fazla mesai gibi modüllerde sisteme dâhil edilebilmekte ve yüksek teknoloji gerektiren altyapılar için herhangi bir yatırıma gerek duyulmamakta. Bordrolama hizmetini “outsource” olarak alan şirketleri; değişen mevzuat risklerine karşı koruyor ve maliyetlerini azaltıyoruz.