* İnsan kaynakları sisteminin denetimi ve raporlaması.

* Performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması.

* Ücret yönetimi sistemlerinin incelenmesi ve raporlanması.

* Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması.

* İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konularında genel ve şirketlere özel eğitimler.

* İş sözleşmelerinizin hazırlanması.

* Görev Tanımlarının oluşturulması.

* İnsan Kaynakları Yönetimi.

* Performans ölçüm sistemlerinin kurulması.

* Ücretlendirme sistemlerinin kurulması.

* Çalışan memnuniyet anketlerinin uygulanması.

* Yıllık izinlerin mevzuatlara uygun düzenlenmesi.

*Kıdem ve ihbar tazminatlarının mevzuatlara göre uygulanması.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

İş ve Sosyal güvenlik dünyasında, sürekli mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları ve kuramların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin insan kaynakları ve yönetim departmanlarını, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında, sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir. Şirketlerin iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, kanunlara uyumu, bu konudaki risklerini doğru yöntemleri, zamanında ve verimli planlama yapmaları devamlılıkları açısından zorunludur.

ŞİRKETİNİZİN SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ MEVZUATI YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI

İşyerinizin iş ve sosyal güvenlik risk değerlemesi yaptırdığınızda, henüz resmi bir yaptırıma maruz kalmadan iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden aykırılık ve eksikliklerinizi tespit edebilir ve bu konudaki risklerinizi, maddi kayıplarınızı minimize etmenize destek olabiliriz.