Marka Tescil Nedir?

İşletmelerin ürün veya hizmetlerini, bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcüklerden, kişi adlarından, ünvanlardan, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere Marka denir. Marka tescil bir işletmenin diğer işletmeden ayıran tüm işaretlere marka tescil denir.

Marka Tescil Süreci İşlemleri Nelerdir?

  • Tescil başvurusu için uygun sınıfların belirlenmesi
  • Markanın tescil için uygunluğunun kontrol edilmesi (marka sorgulama)
  • Marka başvuru işleminin yapılması
  • Başvurunun incelenmesi,
  • Başvurunun tamamen reddi, kısmen kabulü ve yayımlanması veya tamamen yayımlanması
  • Başvuruya/Karara itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,
  • Tescil belgesinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi,
  • Red Kararına İtiraz Süreci

Aşamalarını içermektedir. Başvuru süreci olumlu tamamlanan markalar tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibi “Marka Tescil Belgesi” almaya hak kazanır.

*Marka Tescili Kullanım İspatı Neden Önemlidir?

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, markanın kullanılıyor olması şart değildir. Ancak, marka tescil edildikten sonra 5 yıllık dönemde marka kullanılmaz ise markanın iptaline /hükümsüzlüğüne karar verilebilir

*MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ

*ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR?

*MARKA TESCİLİ SORGULAMA